Nabídka služeb

Zajišťujeme:

  • odbornou kontrolu došlých faktur od servisních partnerù, zejména z hlediska oprávněnosti a správnosti účtování jednotlivých položek. Cenu práce na vozidle hodnotíme podle norem vydávaných výrobcem, kterými se mají autorizované servisy řídit. Účtované materiály a díly porovnáváme s oprávněností jejich použití pro jednotlivé modely vozů.
  • zjištění nutnosti výměny jednotlivých dílů.
  • fyzickou kontrolu vozidla po servisním zásahu.
  • odhad ceny u některých složitých oprav.
  • pomoc při výběru nejvhodnějšího partnera k provádění oprav, včetně účasti našich odborníků jako konzultantů u výběrových řízení.
  • zpracování návrhu smluv na servis vozidel.
  • zajištění servisu vozu, jeho dopravu do servisu, sepsání zakázky, vyhodnocení opravy a fakturace a přepravu zpět provozovateli.
  • poradenství při zajištění krytí některých oprav s částečným nebo celým podílem výrobce – tzv. kulance.
  • zastupování v přímém kontaktu se servisem. Prohlídku a nafocení vozu v servisu. Posouzení vyměněných dílù příp. jejich skladování a likvidace.
  • odhad ceny vozu.

Design Kristina Kuklová